Een goede rijschool voor gehandicapten

Hoe mooi is het wanneer ook mensen met een handicap hun rijbewijs kunnen halen? Bij Rijschool Kruisboog bieden ze deze mensen de kans. Al moet ik zeggen dat ik de voorkeur heb voor het woord beperking. In ieder geval is het ontzettend mooi dat https://rijschool-kruisboog.nl/ zich voor deze groep mensen inzet. Ook zij willen onafhankelijk zijn en hun eigen weg kunnen inslaan. Met dank aan onder andere Rijschool Kruisboog krijgen zij deze kans. Juist voor mensen met een beperking en/of handicap kan dit van groot belang zijn. Natuurlijk is de rijschool voor gehandicapten niet voor iedereen geschikt. Het onderwerp verkeersveiligheid is en blijft ontzettend belangrijk. Ook mensen met een handicap zullen hier rekening mee moeten houden. Een rijschool voor gehandicapten houdt eigenlijk in dat je mensen met een handicap de kans geeft hun rijbewijs te halen. Daarnaast spelen factoren zoals het kiezen voor een auto met een automaat een rol. Een rijschool voor gehandicapten is daarom ook niet vergelijkbaar met een normale rijschool. Hoewel de eisen gelijk zullen zijn, hebben ze bij een speciale rijschool meer hulpmiddelen beschikbaar. Het is goed om te onthouden dat ze bij Rijschool Kruisboog lesauto’s beschikbaar hebben die volledig aangepast kunnen worden. Zo is het mogelijk dat er een aanpassing wordt gedaan aan de lesauto zodat een leerling zelfstandig in en uit kan stappen. Een andere mogelijke aanpassing is het aanpassen van bepaalde instellingen in de auto. Dit kan van groot belang zijn om alle handelingen goed uit te kunnen voeren. Ook zullen alleen bevoegde instructeurs les geven. Deze instructeurs zijn gecertificeerd in het aangepast rijles geven. Zo kunnen alle leerlingen veilig les komen volgen. Rijschool Kruisboog is inmiddels een gecertificeerd rijschool voor gehandicapten.

Een rijschool voor gehandicapten voor iedereen

Een rijschool voor gehandicapten betekent overigens niet dat alleen maar klanten met een handicap welkom zijn. Ook andere klanten mogen bij ons les komen volgen. Een rijschool voor gehandicapten betekent ook dat de instructeurs gewend zijn om creatief om te gaan met bepaalde handelingen. Ook het uitleg geven van handelingen kan daardoor op een creatieve manier worden opgelost. Dit betekent dan ook dat ook doven en slechthorenden van harte welkom zijn bij deze goede rijschool voor gehandicapten. Juist omdat instructeurs gewend zijn om creatief om te gaan met hun leerlingen, passen doven en slechthorenden er hier goed bij. Rijschool Kruisboog staat voor:

  • Een rijschool voor gehandicapten;
  • Aandacht voor iedereen;
  • Creatieve instructeurs;
  • De weg naar meer vrijheid en zelfstandigheid.

Op https://rijschool-kruisboog.nl/rijschool-voor-gehandicapten/ staat precies beschreven wat belangrijk is voor hen. Wil jij ook meer vrijheid en vooral zelfstandig ergens naartoe kunnen? Neem dan contact op met deze rijschool. Samen wordt er heel goed gekeken naar de haalbaarheid, waardoor je van te voren al een beeld kunt schetsen. Dit is voor beide partijen van groot belang. De leerlinge wil immers niet teleurgesteld worden. Ook voor de rijschool is het goed om te weten in hoeverre de mogelijke leerlinge zelfstandig alle handelingen kan uitvoeren in een aangepaste lesauto.

Een aangepast rijbewijs

Wanneer je in een aangepast lesauto rijdt krijg je vaak ook een aangepast rijbewijs. Wanneer je bijvoorbeeld in een auto met een automaat hebt gelest en hierin je examen hebt gedaan, zul je ook alleen maar in een auto met een automaat mogen rijden. Dit wordt dan ook aangegeven op jouw eigen rijbewijs. Dit is natuurlijk niet erg, maar wel goed om te beseffen. Zo zorgen wij samen voor vrijheid, zelfstandigheid én veiligheid. Samen komen we immers het verst en samen zorgen we voor blije gezichten op de (snel)weg.