Tijdens huwelijk opgebouwd pensioen verdelen

Wanneer je gaat scheiden is dat een nare gebeurtenis waarbij
je aan veel moet denken. Een van die dingen waar je aan moet denken is het
verdelen van het pensioen. Wanneer je getrouwd bent is het pensioen wat je
tijdens dit huwelijk hebt opgebouwd, voor beide echtgenoten. Bij een scheiding
moet de pensioenuitvoerder hiervan op de hoogte worden gebracht. De verdeling
geldt enkel voor hetgeen is opgebouwd tijdens het werken voor een werkgever.
Omdat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd tijdens het huwelijk hebben
beide echtgenoten recht op de helft van elkaars pensioen. Bij de scheiding kun
je daar eventueel anders over beslissen. Wanneer je eruit bent met elkaar, moet
je je pensioenuitvoerder binnen twee jaar informeren over het tijdens het
huwelijk opgebouwd pensioen verdelen. Als je dit niet binnen twee jaar hebt
gedaan moet je de verdeling zelf gaan uitvoeren. Dit houdt dan in dat de
ex-partner die het pensioen ontvangt, elke keer de helft moet overdragen aan de
ex-partner. Dit is natuurlijk een ongunstige situatie. De afspraken over hoe
het pensioen verdeelt gaat worden kun je al van tevoren in de huwelijkse
voorwaarden hebben opgesteld. Is dit niet het geval? Dan moet dit worden
opgenomen in het scheidingsconvenant.

Hoe moet je tijdens huwelijk opgebouwd pensioen verdelen?

Er zijn vier verschillende manieren om het pensioen na de
scheiding te verdelen. Denk er goed over na en vraag bijvoorbeeld advies van pensioen-zaken. Het is namelijk zo
dat, wanneer je eenmaal schriftelijk hebt vastgelegd hoe het pensioen verdeeld
wordt, dit niet meer kan worden teruggedraaid. De vier verschillende manieren
zijn:

  • Ieder de helft van elkaars pensioen
  • Andere verdeling dan de helft volgens afspraak
  • Conversie (splitsen)
  • Niet verdelen

Als je niets regelt is het wettelijk bepaald dat ieder recht
heeft op de helft van elkaars pensioen, qua tijdens het huwelijk opgebouwd
pensioen verdelen. Je kunt tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen ook verdelen
volgens andere afspraak. Een andere optie is niet verdelen maar splitsen van
het pensioen, conversie. Bij conversie wordt je eigen ‘pensioenpotje’ aangevuld
met het deel dat je van je ex-partner zal krijgen. Wanneer je kiest voor
conversie kan deze keuze niet meer ongedaan gemaakt worden. Het verdelen van
het pensioen, gaat niet op wanneer er na verdeling een bedrag van minder dan
€484,09 per jaar is. Dit geldt voor het jaar 2020. Wanneer het bedrag minder is
dan €484,09 per jaar na verdeling, is er geen recht op het verdelen van het tijdens
het huwelijk opgebouwd pensioen.

Tijdens huwelijk opgebouwd pensioen verdelen; hoe werkt de
uitbetaling?

Hoe de uitbetaling werkt verschilt per keuze. Wanneer je
gekozen hebt voor verdeling, betaalt de pensioenuitvoerder van je ex-partner
het bedrag waar jij recht op hebt uit aan jou. Heb je gekozen voor conversie?
Dan verdeelt de pensioenuitvoerder van je ex-partner hetgeen wat je ex-partner
heeft opgebouwd tijdens jullie huwelijk over een potje voor jou en een van je
ex-partner. Bij verdeling gaat de uitbetaling van het pensioen in vanaf het
moment dat je ex-partner het pensioen aanspreekt. Als je gekozen hebt voor
verdeling en je ex-partner komt te overlijden, wordt er geen pensioen meer
uitbetaald. Hetgeen je ex-partner van jouw pensioen zal krijgen, wordt in dat
geval terugbetaald. Is er gekozen voor conversie? Dan blijf je het deel van het
pensioen uitbetaald krijgen, ook als je ex-partner overleden is.