Wat houdt overblijven in voor mij en mijn kind?

Sommige scholen hebben een tussenschoolse opvang. Kinderen kunnen daar hen gaan – tegen betaling – en zo kunnen ze op school blijven. De ouders kunnen dan aan het werk blijven en hoeven niet thuis te blijven voor het kind in de ‘grote pauze’. Het komt ook wel eens voor, zeker in de grote steden, dat scholen een continurooster kennen. Kinderen blijven dan verplicht op school tijdens de lunchpauze. Overblijven, voor de een klinkt het als muziek in de oren, voor de ander zorgt het voor veel onnodige tranen. Overblijven is niet voor ieder kind even leuk. Natuurlijk is ieder kind anders, maar toch is het wel eens goed om te kijken waar dit voornamelijk aan ligt. Is het kind de grootste oorzaak of ligt het misschien aan de plek waar het kind is? 

Laten we beginnen met de voordelen van overblijven

De voordelen van overblijven zijn met name dat het kind zelfstandiger wordt, het ziet jou als ouder minder en kan dus meer vrienden maken op school. Daar is meer tijd en ruimte voor. De voordelen van overblijven zijn daarnaast natuurlijk dat jij als ouder carrière kunt blijven maken en langer van huis weg kunt. Het is bijvoorbeeld in de advocatuur niet mogelijk om tussendoor naar huis te gaan en daar een uur of twee op het kind te blijven wachten, hoe graag je dat ook zou hebben gewild.

Zijn er tips voor een goede overblijf?

Een op drie kinderen in ons land luncht regelmatig op school. Bijna iedere basisschool biedt leerlingen dan ook de gelegenheid om over te blijven, wat ook nodig is, omdat het aantal gezinnen waarin beide ouders een betaalde baan hebben steeds stijgt. Ouders moeten kinderen zonder twijfel met een gerust hart op school kunnen achterlaten, dit geldt ook tijdens de middagpauze. Het is belangrijk voor het kind dat ze het goed naar het zin hebben, daarom zijn er een aantal tips om te zorgen voor een goede overblijf. Vooral jij als ouder kan daarvoor zorgen, naast de instelling waar je voor kiest natuurljk. Allereerst, het overblijven moet goed geregeld zijn. Lees je in over het volgende. Zorg er voor dat je op de hoogte bent van bepaalde visies en beleidsplannen van het overblijven, lees je in over de regels en afspraken rondom het overblijven. De school heeft namelijk regels  opgesteld over de dagelijkse gang van zaken bij het overblijven. Om tegen deze regels in te gaan is het als ouder zeer van belang om van deze regels op de hoogte te zijn. Een goede overblijfruimte is daarnaast ook van belang. Hoe weet je of een ruimte voldoet aan de eisen? Dat kun jij nagaan door rond te vragen en te vergelijken. De overblijfruimte is dus een van de belangrijkste punten, want ruimte beïnvloedt het gedrag van kinderen. Samenvattend, de tips voor een goede overblijf zijn de volgende: 

  • Wees op de hoogte van waar je je kind naartoe stuurt
  • Zorg voor een goede overblijfruimte 
  • Luister naar ervaringen van anderen

Altijd op de hoogte blijven, zodat jij aan het werk kunt en jouw kind kan overblijven. Dat is een goed streven toch?