Juristen en Advocaten

Weet jij wat het afspiegelingsbeginsel inhoudt?

Weet jij wat het afspiegelingsbeginsel inhoudt?

Als werknemer kun je helaas te maken krijgen met ontslag. Soms kan het dan zo zijn dat jouw werkgever gebruik maakt van het afspiegelingsbeginsel. Wat is dit precies en hoe heeft dit op jou betrekking? Het is goed om van dit soort zaken op de hoogte te zijn, zodat je weet wat jij kunt verwachten en wat jouw rechten zijn. Wist je bijvoorbeeld dat het afspiegelingsbeginsel alleen betrekking heeft op ontslagen die te maken hebben met bedrijfseconomische redenen? En wist jij dat dit beginsel ingesteld is om selectieve ontslagen te voorkomen?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Werkgevers kunnen om verschillende redenen besluiten om over te gaan tot ontslag en jij kunt als werknemer natuurlijk ook zelf besluiten om ontslag te nemen. Het afspiegelingsbeginsel wordt van kracht op het moment dat bedrijven vanwege bedrijfseconomische redenen besluiten om personeel te ontslaan. Wat zijn nu bedrijfseconomische redenen? Het kan hierbij gaan om:

  • verhuizing van het bedrijf
  • slechte financiële resultaten
  • structureel lagere omzet
  • structureel minder werk
  • reorganisatie binnen het bedrijf
  • automatisering of andere technologische veranderingen
  • gedeeltelijke beëindiging van activiteiten

Het gaat dus eigenlijk altijd om situaties waarbij het bedrijf wel blijft bestaan, maar dan met minder personeel, ander personeel of op een andere locatie. Voor de werkgever ontstaat er dan een situatie waarbij een deel van het huidige personeel niet meer in dienst kan worden gehouden. Om te voorkomen dat er willekeurige ontslagen vallen, is het afspiegelingsbeginsel bedacht. Hierdoor zijn er regels die bepalen welke werknemers hun baan kunnen houden en welke ontslagen zullen moeten worden, zonder dat hier willekeur aan te pas komt, zoals vriendjespolitiek of leeftijdsdiscriminatie. De eerste stap in het proces van ontslag volgens het afspiegelingsbeginsel, is het beëindigen van overeenkomsten met medewerkers die geen vast contract hebben. De eersten die hun werk kwijt zullen raken, zijn zzp’ers, uitzendkrachten, mensen die recht hebben op AOW, oproepkrachten en werknemers met tijdelijke contracten. Is dit onvoldoende? Dan wordt er naar het vaste personeel gekeken.

Het afspiegelingsbeginsel

Om te voorkomen dat ontslagen onder personeel willekeurig plaatsvinden, wordt dus het afspiegelingsbeginsel gebruikt. Dit houdt in dat de samenstelling van het personeel wat leeftijd betreft na de ontslagronde hetzelfde is als daarvoor. De werkgever zal dan ook het personeelsbestand per functie in leeftijdscategorieën in gaan delen. Er wordt gekeken naar het totaal aantal arbeidsplaatsen dat moet komen te vervallen en dit wordt verdeeld over de leeftijdscategorieën. Hoeveel personen er per leeftijdscategorie ontslagen zullen worden, ligt aan hoeveel mensen er in die categorie vallen. Vervolgens werkt het volgens het afspiegelingsbeginsel zo dat per leeftijdscategorie eerst de zzp’ers, uitzendkrachten, AOW’ers, oproepkrachten en mensen met tijdelijke contracten worden ontslagen. Is dit niet voldoende, dan wordt er gekeken naar hoe lang iemand al in dienst is. Daarbij geldt dat degene die als laatst voor het bedrijf is komen te werken, als eerste in aanmerking komt voor ontslag. Heb jij te maken met een dergelijke situatie? Dreigt ontslag volgens dit beginsel voor jou? Dan is het voor jouzelf vaak lastig om te doorgronden of alles op de juiste manier berekend is. Wil je hulp bij ontslag volgens het afspiegelingsbeginsel, dan kan Juridisch Platform jou hierin bijstaan.

Posted by admin in Juristen en Advocaten
Heeft u een huurrecht advocaat nodig?

Heeft u een huurrecht advocaat nodig?

Anderhalf jaar geleden kreeg ik van mijn huurbaas een mooi voorstel te horen: hij wilde graag mijn huidige appartement verbouwen en hij stelde voor dat ik naar een ander appartement zou gaan. Dit gebouw was heel veel mooier en ruimer en ik hoefde niet meer te betalen dan ik nu deed, dus voor mij was het duidelijk dat ik deze deal niet kon weigeren. Ik ben toen verhuisd en ik meende dat ik het allemaal heel goed voor elkaar had. Dat bleek eerst ook zo te zijn, totdat mijn huisbaas ineens herrie begon te schoppen. Ik kreeg namelijk van hem te horen dat ik toch wel huurverhoging zou moeten betalen en ook niet zo’n beetje: hij wilde de dubbele huurprijs hebben. Ik heb toen gezegd dat hij dat niet kon maken, maar hij was standvastig en dreigde met een rechtszaak. Ik heb toen meteen gekeken of ik ergens een goede huurrecht advocaat kon vinden. Het is namelijk zo dat ik wist dat mijn huurbaas een pittige man was en daarom moest ik zorgen dat ik een goede huurrecht advocaat kon vinden die mij bij kon staan. Ik was er tamelijk zeker van dat hij in overtreding was, maar ik kon dat zelf niet bewijzen omdat ik geen huurrecht advocaat ben. Ik ben daarom gaan kijken wie ik kon vragen als huurrecht advocaat en ik heb toen gezien dat de mensen van Damste.nl heel goede recensies hebben ontvangen. Vandaar dat ik graag een keer met deze huurrecht advocaat wilde praten omdat ik graag van hen wilde horen wat zij als huurrecht advocaat voor mij zouden kunnen betekenen. Ik heb toen een heel aardige vrouw te spreken gekregen en ik heb toen van haar gehoord dat zij als huurrecht advocaat veel voor mij konden betekenen. Ik ben daarom snel een keer een afspraak gaan maken zodat wij mijn zaak een keer konden bespreken. Ik kan u zeggen dat ik meteen een goed gevoel had over deze huurrecht advocaat en dat deze mensen mij meteen heel goed konden helpen. Mocht u daarom ook een goede huurrecht advocaat zoeken, dan raad ik u sterk aan om een keer naar de site van Damste.nl te surfen. 

Deze huurrecht advocaat heeft mij heel goed geholpen 

Ik ben blij dat ik een huurrecht advocaat gevonden heb via de site Damste.nl omdat deze mensen mij heel goed hebben geholpen. Zij hebben heel veel verstand van zaken en als je deze  huurrecht advocaat inschakelt, staat er een pitbull naast je om te helpen. Dat was precies wat ik nodig had voor mijn huisbaas en ik ben blij dat het mijn huurrecht advocaat gelukt is om een sterke zaak te maken die ik uiteindelijk ook gewonnen heb. Ik woon nu voor de oude huurprijs en de huurverhoging is inmiddels van de baan. 

Wilt u ook bijstand? 

Mocht u ook bijstand willen ontvangen, dan kunt u:

  • Even naar Damste.nl surfen 
  • Bekijken hoe deze mensen u kunnen helpen 
  • Een afspraak maken met deze specialisten 

Ik hoop dat u hier de bijstand kunt vinden die u nodig heeft.                                        

Posted by admin in Juristen en Advocaten